Anh Em - Sro
Website:Anhem-sro.com/

Group FaceBook Anhem-Sro (Nơi gắn kết tình anh em.)


DOWLOAD GAME
>>IP sever 103.92.25.28<<

Thông Tin Sever

- Map 70 - Mastery: 230
- Rate exp/sp: x2
- Trader hàng đặc biệt x3
- Nhận Silk Free hàng tháng.
- Hệ thống Gachar quay Som D1-D5.
- Hệ thống event phong phú đa dạng hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
- Hệ thống giả thuật kim :item max +9 (narun max +3) -Tỷ lệ chuẩn theo map thấp
Sự Kiện Đua tốp
Top 1 : 1.000 000 vnđ - set thời trang Saythan - 1 ring+5 và 1 Tile Top1
Top 2 : 500k vnđ - 1 giáp d8+3 và 1 tile top 2
Top 3 : 2+giáp và 1 pét hiếm - 2000 silk
Top 4 --> 10 : 1000 silk
* Chú ý: Top sẽ được áp dụng với người đạt LV 70 và up hình trên Group sớm nhất. Mỗi IP chỉ nhận được 1 giải
Hỗ trợ open
Acc lv1 + 100k sp
Sét Sun d1 +5 max blue
Pet nhặt đồ 10 ngày + 10 chân chạy + 20 DCN/DCTC

Giá Silk Của Sever (Silk Price of Server)

Đây Là Bảng Giá Silk sever

50 nghìn 100 nghìn 200 nghìn 500 nghìn
500 silk 1000 silk 2200 silk 6200 silk
Nạp silk bằng ATM nhấn Vào đây