AnhEm-Sro.com
SROANHEM-SRO
Anhem-Sro Khẳng định giá trị của sự bền vững và tương lai.

Trailer Sever.
Thương nhân Đạo tặc Bảo tiêu

Hạng Tên nghề Đẳng cấp Lương Job= 1/10Exp = Gold nhận được
1 NiCoLas 2 24.324.268
2 IS_DamTac 2 22.622.786
3 IS_DaiSoai__ 2 10.736.633
4 IS_AnhXin 2 7.560.251
5 ThanQN 2 3.026.448
6 IS_BeKen 2 2.777.438
7 HR_EndGame 2 1.835.628
8 DAI_DE 2 1.002.632
9 BG_Exciter 2 671.452
10 Covid_19 2 641.635